Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Nyelvoktatás az általános iskolában

Iskolánkban 4. évfolyamon kezdődik az első idegen nyelv oktatása, tanulóink angol vagy német nyelvek közül választhatnak. Az első évben heti 2, majd 5-8. évfolyamon heti 3 órában tanulják a választott idegen nyelvet.

4. osztályban az adott nyelv megszerettetésére fektetjük a hangsúlyt. 5. osztálytól egy tudatosabb képzés formájában, az alapkészségek fejlesztése a feladat. Célunk, hogy 8. osztály végére egy biztos alapokon nyugvó, alapfokú nyelvtudást szerezzenek tanulóink.

Az oktatás 4. évfolyamon osztályonként, majd 5. osztálytól nyelvtudás alapján kialakított nívócsoportokban történik. A csoportok közötti átjárhatóságot az 4. és a 6. év végén megírt szintfelmérők és a tanulók év közben nyújtott teljesítménye biztosítja. Az új tanulók belépéskor szintfelmérőt írnak és az itt elért eredményük alapján kerülnek be a tudásuknak megfelelő nyelvi csoportba.

Határtalanul

Határtalanul

Határtalanul

hu eu tamogassal

Budapesti Fesztivál Zenekar

Erasmus+