Események nem találhatóak

Az iskola története

Iskolánk a történelmi belvárosban található. Dokumentumok alapján 1952-ben adták át az épületet általános iskolai célra, akkor alakult meg a Rákóczi úti iskola, majd 1953-ban lett önálló igazgatású intézmény. Fiúiskolaként működött, majd 1962-ben áttért a koedukált oktatásra.

1955-ben az intézmény helyet biztosított a Bem József Szakmunkásképző Intézet kihelyezett tagozatának működésére. A tanítás délutáni rendben folyt a Rákócziban.

1978-ban a Bajcsy-Zsilinszky úti, az Alkotmány úti, a Kovács László úti és a Rákóczi úti iskolákból jött létre a Központi Általános Iskola.

Bár a tanulólétszám rohamos emelkedése miatt 1983-ban nyolc új tanteremmel, tornateremmel és tanuszodával bővült a Rákóczi épülete, bebizonyosodott, hogy a négy épületben több, mint 1400 tanulóval és 100 pedagógussal nem képes hatékonyan működni az intézmény.

1989-ben egy egészséges belső rendeződési folyamat végén ismét négy önálló profilú intézményre szakadt a Központi Iskola, így a Rákóczi úti Általános Iskola is megkezdte önálló intézményi működését testnevelés tagozatos arculattal.

1990-ben az iskola felvette II. Rákóczi Ferenc nevét.

A lelkes, újításra képes tantestület igazán új, egyéni arculat kialakításán fáradozott, így indult meg 1992-ben a 6+6-os rendszerű általános iskolai és gimnáziumi képzés a 7-8. évfolyamon – párhuzamosan - általános iskolai kimenettel. E kimeneti lehetőség később önkormányzati döntés eredményeként megszűnt. Az oktatás feltételeinek javítása érdekében újabb 3 tanterem építésével 24 osztályos iskolává fejlődött a Rákóczi.

Az iskola tanulólétszáma az intézmény iránti igény következtében 1992-től folyamatosan nőtt. Átmeneti visszaesést okozott a gimnázium megszüntetésének kísérlete az akkori önkormányzati vezetés részéről 1995-ben. A következő évben a képviselő testület elfogadta és megerősítette az iskola 6+6-os képzési szerkezetét. Azóta ismét jelentősen nőtt a hozzánk jelentkezők létszáma. A tanulólétszám túlzott növekedése zsúfoltságot eredményez, pedagógiai nehézségeket okoz.

A tiszta 6+6-os szerkezet miatt a város többi általános iskolájával problémás viszonyba kerültünk. 2003-tól újra megkaptuk a 7-8. általános iskolai évfolyamok működtetésének engedélyét.

2004-től a 7. évfolyamon nyelvi előkészítő osztályt indítottunk, akik a továbbiakban is emelt óraszámban tanulhatják az idegen nyelvet. Sajnos azonban szembe kellett néznünk azzal a problémával, hogy nyelvi évfolyamosaink közül három év után többen négy osztályos gimnáziumba jelentkeztek nyelvi tagozatra vagy két-tannyelvű képzésre. Mindez párosult azzal az oktatáspolitikai változással, hogy finanszírozás szempontjából az átlaglétszám alatt működő osztályok miatt hátrányos helyzetbe kerül az iskola ill. fenntartó. A fentiek megfontolása után döntöttünk a szerkezetváltás kezdeményezése mellett, melyet Szentendre város Önkormányzatának képviselő

testülete is támogatott. Ily módon a 2008-2009-es tanévtől kezdődően már nem indítunk nyelvi előkészítő osztályt, valamint a 2009-2010-es tanévtől kezdődően a 6+6-os szerkezetről 8+4-es szerkezetre térünk át felmenő rendszerben, azaz először 2011-2012-es tanévben fogunk 9. évfolyamra beiskolázni.

A 2003. évi LXI törvény előírásának megfelelően iskolánkban a 2008/ 2009-es tanévben bevezetésre kerül a nem szakrendszerű oktatás az 5. évfolyamon és felmenő rendszerben a 6. évfolyamon, a kötelező tanórai foglalkozások 25%-ban, vagyis minimálisan heti 7 órában.

Az előttünk álló feladat, hogy az új szerkezet által kínált lehetőségeket maximálisan kihasználva diákjainknak magas színvonalú, biztos felkészülési lehetőséget biztosítsunk egészen az érettségiig, ill. a város és a kistérség

általános iskoláiból kikerülő tanulók számára is vonzóvá tegyük iskolánk gimnáziumi képzését.

okoiskola logo 187

 

Akkreditált kíváló tehetségpont

Határtalanul

Határtalanul

Határtalanul

hu eu tamogassal

Budapesti Fesztivál Zenekar

      Digitális témahét

Pénz7 iskola

Erasmus+

Okosan a pénzzel